Stressreaktioner hos demente i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne

Rapporten beskriver de forskellige tegn på stress som kan aflæses hos demente mennesker, når de får hjælp til personlig hygigejne.

I rapporten beskrives også en række kommunikationsstrategier, materialer mm som kan begrænse uroen, angsten, usikkerheden, forvirringen eller vreden hos demente der får hjælp til personlig hygiejne.

Rapporten er fra 2000 og er lavet for Århus Universitetshospital / Forskningsinitiativet

Klik her for at læse rapportenUndervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her