Indretning

I hæftet "At skabe ro med rum" er der lavet en gennemgang af de indretningsmæssige forhold, som har betydning for urolige og bange ældre mennesker.

Gennemgangen er baseret på en antagelse om, at når ældre mennesker er urolige og bange, så skyldes det, at de mentale færdigheder som sikrer personer en sikker fornemmelse af omgivelserne ikke fungerer optimalt.

Hæftet er udarbejdet i 2013 på baggrund af et projekt om de fysiske rammers betydning for bange og urolige psykisk syge ældre. Projektet er udført for Psykiatrien i Region Nordjylland.

Klik her for at læse hæftetUndervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her