Fysisk aggressive reaktioner hos ældre mennesker på plejehjem.

Rapporten beskriver en række undersøgelser af aggressioner hos ældre plejehjemsbeboere, som reagerer med forskellige aggressive reaktioner.

Forekomsten af fysiske og verbale aggressioner beskrives

Den mentale funktionsevne hos beboere med aggressiv kortlægges, ligesom de tiltag som plejepersonale anvender i foebyggende øjemed drøftes.

De arbejdsmiljømæssige konsekvenser beskrives ligeledes

Rapporten er fra 1999 og er lavet for Århus Universitetshospital/ Forskningsinitiativet

Klik her for at læse rapportenUndervisning

Få mere at vide om undervisningstilbud, klik her

Rådgivning

Få mere at vide, klik her